Autor: Joan Soler-Adillon

Mosaic fa 20 anys. Al món digital, això vol dir venir de lluny

Mosaic va aparèixer el 2001, quan els més moderns tenien un Nokia 3310 i encara pagàvem amb pessetes. No hi havia xarxes socials, ni Youtube, i la música s’escoltava amb CD. El web era tota una altra cosa, i Internet no era imprescindible. Almenys no per a tothom. Mosaic va néixer, de la mà d’alguns d’aquests pioners per a qui les xarxes ja eren imprescindibles, per explicar què és el multimèdia, a Internet. Dues ide...

Mosaic cumple veinte años. En el mundo digital, esto es venir de lejos

Mosaic apareció en 2001, cuando los más modernos tenían un Nokia 3310 y todavía pagábamos con pesetas. No había redes sociales, ni YouTube, y la música se escuchaba con CD. La web era otra cosa, e internet no era imprescindible. Al menos no para todos. Mosaic nació de la mano de algunos de estos pioneros para los que las redes eran imprescindibles, para explicar qué es el multimedia, en internet. Dos ideas, multimedi...

Espais que parlen: The Smallest of Worlds

The Smallest of Worlds és un projecte de Realitat Virtual construït a partir de contribucions, rebudes d’arreu del món, d’espais domèstics i testimonis sonors sobre el confinament.