Autor: Andrés Burbano

mosaic 198 Burbano
Realitat, computació i virtualitat

En aquest text s’exploren, s’assenyalen i es discuteixen alguns elements del pensament de Vilém Flusser entorn de les imatges tècniques i la relació que tenen amb l’escriptura. Es proposa una relectura de l’oposició entre imatge tècnica i escriptura a la llum de l’ontologia de la imatge computacional i de les implicacions conceptuals dels llenguatges de programació.

mosaic 198 Burbano
Realidad, computación y virtualidad

En este texto se exploran, señalan y discuten algunos elementos del pensamiento de Vilém Flusser en torno a las imágenes técnicas y su relación con la escritura. Se propone una relectura de la oposición entre imagen técnica y escritura a la luz de la ontología de la imagen computacional y de las implicaciones conceptuales de los lenguajes de programación.