Autor: Pilar Rosado

mosaic200-rosado
Tensions i interseccions entre aprenentatge automàtic i creació artística

Els avanços espectaculars que ha experimentat la IA han impactat en l’art, de manera que han avivat el debat entorn del concepte de creativitat. Ofereixen als creadors un espai en què explorar noves maneres de col·laboració amb les màquines, alhora que plantegen desafiaments per a la formació artística, com la integració de l’automatització amb la sensibilitat, l’abordatge de qüestions ètiques i l’adaptació constant...

mosaic200-rosado
Tensiones e intersecciones entre aprendizaje automático y creación artística

Los espectaculares avances que ha experimentado la IA han impactado en el arte, avivando el debate en torno al concepto de creatividad. Ofrecen a los creadores un espacio en el que explorar nuevas formas de colaboración con las máquinas, al tiempo que plantean desafíos para la formación artística, como la integración de la automatización con la sensibilidad, el abordaje de cuestiones éticas y la constante adaptación...