Logo de Mosaic
Llenguatges i estàndards
Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

Aquesta pàgina ha sigut desenvolupada per tal de conformar un nivell d'accessibilitat AAA segons les directrius Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Validació dels documents

Les pàgines que formen aquest document han sigut validades per a un nivell d'accessibilitat AAA segons els següents validadors:

Icona de validació del nivell AAA d'accessibilitat

També han passat el validador automatic sobre el codi:

Icona de validació XHTML

I sobre la fulla d'estils (CSS)

Icona de validació de la CSS

Tecles d'accés

A tot el document hem habilitat una sèrie de tecles per tal d'accedir a diferents seccions del document, per tal de facilitar la navegació a tota la web:

Llistat de tecles d'accés segons el sistema operatiu i el tipus de navegador

Windows Macintosh
Firefox 2.0+ Alt + Mayús + tecla d'accés Control + tecla d'accés
Internet Explorer 4+ Alt + tecla d'accés, i després Enter Control + tecla d'accés, i després Enter
Opera 7+ Mayús + Esc + tecla d'accés Mayús + Esc + tecla d'accés
Safari 1.2+ Alt + tecla d'accés Control + Esc + tecla d'accés
Netscape 6+ Alt + tecla d'accés Control + tecla d'accés
Anar a l'índex